Plastoplan

International

Firma Plastoplan jest częścią grupy kapitałowej Hromatka Group, jednej ze znaczących na europejskim rynku tworzyw sztucznych grup dystrybucyjnych. Grupa kapitałowa Hromatka Group dzięki obszernemu portfelowi produktów dysponuje silnym międzynarodowym ukierunkowaniem i kompetencjami. Wysoko wykwalifikowani pracownicy obsługują i pomagają naszym klientom w dziesięciu krajach. Nasza grupa kapitałowa realizuje na terenie Austrii, Niemiec, Szwajcarii, Węgier, Czech, Słowacji, Polski, Francji, Rumunii i Bułgarii wspólną wizję: indywidualne wsparcie przez lokalne zespoły we wszystkich fazach projektu.

SAX Polymers to wchodzący w skład grupy elastyczny dostawca – producent kompoundów uszlachetnionych, barwionych i modyfikowanych tworzyw technicznych.