Plastoplan

Oferta produktów Masterbacze

Masterbacze SAX® to wysokiej jakości koncentraty przeznaczone dla różnych rodzajów tworzyw i metod przetwórstwa.