Tworzywa sztuczne

Oferta produktów Tworzywa specjalne PPS

PPS (polisiarczek fenylenu) to semikrystaliczne tworzywo odporne na wysoką temperaturę, samogasnące, o szczególnie wysokiej odporności chemicznej. Cechuje je bardzo mała chłonność wody, doskonała stabilność wymiarowa i wysoka sztywność. Oferowane są trzy rodzaje tego polimeru: liniowy, usieciowany i wysokoudarowy. W zależności od potrzeb PPS może być modyfikowany przez dodatek włókien szklanych bądź węglowych, wypełniaczy mineralnych bądź wielu innych kombinacji. Polimer liniowy ma większą trwałość i wytrzymałość na rozerwanie niż polimer usieciowany. Tworzywo jest odporne do wysokości 240°C i, w zależności od modyfikacji, jest stosowany w silnikach spalinowych i elektrycznych: systemy zapłonowe, złączki elektryczne, zawory. Świetna adhezja PPS do silikonu wykorzystywana jest w wyrobach AGD i urządzeniach medycznych.