Plastoplan Polska Sp. z o.o.

Oraz cała Hromatka Group funkcjonuje w pełnym zakresie

Sytuacja związana z pandemią COVID-19 stanowi wyzwanie dla wszystkich segmentów światowej gospodarki oraz dla każdej firmy operującej na rynku. Plastoplan Polska Sp. z o.o. (www.plastoplan.pl) w tych trudnych warunkach stara się zachować balans między zdrowiem ludzi tworzących firmę a zapewnieniem bieżącej działalności. Spółka zdefiniowała wewnętrzne priorytety i dostosowała swoje procesy tak, aby wszyscy klienci, partnerzy handlowi oraz pracownicy mogli czuć się bezpiecznie i komfortowo. Przeorganizowano pracę z wykorzystaniem dostępnych technologii, tak by pracownicy wszystkich działów byli w pełni dyspozycyjni i mogli natychmiast, jak dotychczas, odpowiedzieć na potrzeby naszych klientów.

Spółka realizuje wszystkie dostawy z zachowaniem najwyższego bezpieczeństwa, co pozwala minimalizować negatywny wpływ kryzysu COVID-19 na łańcuch dostaw. Z całą pewnością możemy poinformować, że na ten moment żadne dostawy nie są zagrożone, a wszystkie produkty są dostępne w magazynach Spółki w standardowych ilościach. Jakkolwiek mogą wystąpić dłuższe terminy dostaw z powodu problemów logistycznych, dlatego też zalecamy naszym klientom uwzględnienie tego zagrożenia przy planowaniu zapotrzebowania. Nie zapominamy również o osobach mających bezpośredni udział w walce z COVID-19, Plastoplan Polska angażuje się w projekty związane z ochroną i bezpieczeństwem pracowników medycznych np. produkcja przyłbic ochronnych.

Na poziomie Grupy management Hromatka Group (www.hgmag.ch/en/) bazując na najlepszych praktykach wdrożonych we wszystkich firmach oraz na bagażu doświadczeń Właścicieli Grupy dba by firmy tworzące organizację pracowały bez zawirowań, tak w kwestii dostępności tworzyw jak i płynności finansowej, która w trudnych czasach jest kluczowa dla biznesu. Linie produkcyjne kompoundów SAX® Polymers (www.saxpolymers.com/en/) pracują na pełnych wydajnościach zaopatrując rynek europejski w kompoundy PA, ABS, POM, ASA oraz masterbacze. Pracownicy produkcyjni oraz magazynowi zostali podzieleni na dwa niezależne zespoły tak, by w przypadku pojawienia się u kogoś konieczności kwarantanny z powodu wirusa bezpieczeństwo biznesu, a co za tym idzie również, a właściwie przede wszystkim, bezpieczeństwo biznesu naszych klientów. Dzięki zdywersyfikowaniu centrów produkcyjnych – Wiedeń w Austrii oraz Oberriet w Szwajcarii – zapewniamy najlepsze możliwe wsparcie.

Nasz biznesowy model dystrybucji opiera się na maksymalnym skróceniu odległości pomiędzy naszym klientem a tworzywem niezbędnym mu w jego działalności, robiliśmy to przed kryzysem, robimy w jego trakcie i z całą pewnością będziemy robić gdy już zawierucha ustanie. Mamy ambicję nieustannie poprawiać nasz serwis i pozostać godnym zaufania partnerem biznesowym tak dla odbiorców jak i naszych dostawców.