SAXAFORM

News

Jednym z kluczowych partnerów spółki Plastoplan Polska i całej grupy Hromatka jest SAX Polymers, producent mieszanek technicznych tworzyw sztucznych. Spółka powstała w ramach grupy Hromatka w 2005 roku, a jej zakłady produkcyjne mieszczą się w Wiedniu (Austria) i Oberriet (Szwajcaria). Oferta SAX Polymers obejmuje:

• SAXAMID – poliamidy PA6 i PA6.6
• SAXALEN – polipropyleny homopolimery i kopolimery
• tworzywa styrenowe SAXALAC (ABS) i SAXATEC (ASA)
• SAXAFORM – POM
• SAX BATCH – różnorodne koncentraty barwiące i funkcyjne
• SAXAPLAST – tworzywa PET produkowane z wykorzystania odpadów (BTI)

Tworzywo POM (znany jako poliacetal, poliformaldehyd lub polioksymetylen) jest popularnym polimerem konstrukcyjnym. Spośród wszystkich termoplastów wyróżnia się wysoką odpornością na ścieranie przy jednocześnie dużej wytrzymałości mechanicznej. Stąd jego popularnym zastosowaniem są koła zębate, łożyska i elementy ślizgowe. Ale to nie jedyne z szerokiego zakresu aplikacji tego tworzywa.

SAX Polymers oferuje SAXOFORM C9, kopolimer o masowym wskaźniku szybkości płynięcia MFR=9 g/10 min. Jest to najbardziej popularny gatunek powszechnie stosowany w wielu branżach przemysłu.

Dla aplikacji, które wymagają wysokiej trwałości został opracowany SAXAFORM C9C2, zawierający 10% włókien węglowych. Poza wysoką wytrzymałością mechaniczną i doskonałą jakością powierzchni tworzywo to charakteryzuje się również doskonałymi cechami trybologicznymi.

Karty techniczne wyżej wymienionych tworzyw można pobrać ze strony www.saxpolymers.com: SAXAFORM C9 i SAXAFORM C9 C2

Tworzywa SAX Polymers zyskały uznanie za szczególnie wysoką i stabilną jakość. Klienci są również zadowoleni z zapewnionej dostępności, elastyczności i krótkiego czasu dostaw. Plastoplan Polska Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem tworzyw SAX POLYMERS w Polsce, dostawy realizuje w formie bezpośrednich dostaw z fabryk oraz przez dystrybucję z magazynów krajowych. Plastoplan Polska Sp. z o.o. oraz SAX Polymers wdrożyły i stosują system zarządzania jakością zgodny z PN-EN ISO 9001:2015.