Państwa partner w rozwoju

Serwis

 • Materiały

  Dobór prawidłowego materiału decyduje o sukcesie lub niepowodzeniu przedsięwzięcia. Prosimy skontaktować się z nami już na samym początku prowadzenia prac rozwojowych przy produkcie, a my pomożemy Państwu dobrać odpowiedni materiał.

 • Wykonalność

  Należy zauważyć na wstępie, że nie każde tworzywo termoplastyczne może być poddane każdemu rodzajowi obróbki i ostatecznie nie każdy produkt może być z niego uzyskany. Ponadto obróbka ma znaczący wpływ na realizację projektu lub jest rozstrzygająco ważna dla określonego produktu. Tym ważniejsze jest, aby z góry określić, za pomocą jakiego polimeru i dzięki jakiej metodzie można będzie zrealizować żądany projekt.

 • Recykling

  Zagadnienie recyklingu jest jednym z najbardziej złożonych w świecie tworzyw sztucznych. Temat ten rozciąga się od ponownego przetwarzania produktów aż po utylizację odpadów. Recykling oznacza również analizę zrównoważonego rozwoju wyrobu i użytkowego cyklu życiowego tworzywa.
  Szczególnie analizowany jest udział tworzyw sztucznych w ochronie zasobów odnawialnych, wpływ na ograniczenie zużycia energii i emisję gazów cieplarnianych i w końcu ich udział w śladzie węglowym.

 • Technologia

  Pomoc kompetentnego partnera w doborze surowców na wstępnym etapie projektu jest nieoceniona. Warto więc wybrać partnera, który będzie wspierał klienta od narodzin pomysłu po finalny produkt, zarówno w doborze technologii produkcji jak i badaniach laboratoryjnych.

 • Projektowanie

  Państwa produkt lub pomysł zaczyna się od wstępnych założeń technicznych; począwszy od kształtów geometrycznych wyrobu i formy lub innego narzędzia, w zależności od wybranej technologii przetwórstwa. Kolejny istotny krok to dobór odpowiedniego surowca. Dlatego warto wybrać kompetentnego partnera już na początkowym etapie projektu; partnera, który będzie pomocny na kolejnych jego etapach.

 • Forma wtryskowa

  Do realizacji Państwa problemu potrzebna będzie forma, która nie musi być poważnym wydatkiem w budżecie projektu. Mając za sobą wieloletnią obecność na rynku i doświadczenie możemy Państwu pomóc w nawiązaniu współpracy ze sprawdzonymi narzędziowniami i firmami przetwórczymi.

 • Integracja funkcjonalna

  Przetwórstwo tworzyw sztucznych pozwala w jednym etapie produkcyjnym uzyskać wyrób o wielu cechach i funkcjach. Łącząc geometrię i różne materiały można na przykład projektować połączenia i zamknięcia o dowolnie złożonym kształcie i spełniające odpowiednie wymagania. Różnorodność aplikacji wzrasta przy zastosowaniu tworzyw termoprzewodzących i elektroprzewodzących. Zatem istotne jest szczegółowe określenie wymagań na wstępnym etapie projektu.

 • Proces

  Do wyprodukowania elementu z tworzyw sztucznych nie wystarczy posiadanie wtryskarki lub wytłaczarki. Produkcja składa się z wielu złożonych i skomplikowanych procesów, takich jak transport i logistyka, suszenie wstępne, obróbka końcowa, pakowanie. Istotne jest, aby poszczególne etapy produkcji zazębiały się i były zgodne z wymaganiami kontroli jakości.

 • Prototyp

  Złożony lub bardzo kosztowny projekt może wymagać wykonania modelu i prototypu. Pomaga to uchwycić wiele niuansów produkcyjnych i cech wyrobu.
  Do wyboru jest wiele metod, począwszy od modelowania komputerowego, przez druk 3D aż po formę prototypową. Z chęcią wskażemy Państwu odpowiednią metodę prototypowania w Waszym projekcie.

 • Kompounding

  W wielu projektach podstawowe tworzywa sztuczne nie spełniają wymagań. Kompounding jest procesem, w którym tworzywa sztuczne są modyfikowane, ulepszane, wzmacniane oraz barwione tak, aby spełniać wymagania projektu. Pozwala on na poprawę tak ważnych cech jak wytrzymałość mechaniczna, palność, przewodnictwo cieplne i elektryczne.

 • Laboratorium

  Tworzywa sztuczne i wyroby z nich są badane jakościowo i certyfikowane. Nasze laboratorium oferuje badania w czasie rzeczywistym w Państwa zakładzie. Analizy fizyczne i chemiczne pozwalają zbadać surowiec – tworzywo sztuczne i jego dodatki. W efekcie możecie Państwo zagwarantować jakość własnego wyrobu, jak też dokonać analizy ewentualnych błędów produkcyjnych.

 • Szkolenia i seminaria

  Firma Plastoplan może zaoferować Państwu możliwość spojrzenia na świat tworzyw sztucznych pod innym kątem. Szkolenia, niestandardowe seminaria i organizowanie burz mózgów pomogą wspólnie znaleźć najlepsze rozwiązania dla Państwa projektów.

Dobre pomysły rodzą wiele pytań – służymy Państwu pomocą w rozwiązaniach produkcyjnych, kosztach i możliwościach przetwórczych. Pomagamy dobrać właściwy materiał i normy, jakie ma spełniać; wybrać właściwe procesy produkcyjne i uniknąć zbędnych kosztów.

Wybierając Plastoplan, eksperta w dziedzinie tworzyw sztucznych, możecie Państwo korzystać z bogatego doświadczenia naszych inżynierów w badaniach i rozwoju Waszych produktów.
Jak nikt inny wiemy, o co chodzi w polimerach – jesteśmy dla Państwa właściwym partnerem.