Dostawcy i marki

Dystrybucja KRAIBURG TPE

Kraiburg TPE to producent elastomerów termoplastycznych na bazie kopolimerów blokowych styrenu o światowym zasięgu. Wspólnie z firmą Plastoplan ten niemiecki producent oferuje indywidualne receptury elastomerów spełniających szczególne wymagania. Bazując na zakładach produkcyjnych ulokowanych w Niemczech, Stanach Zjednoczonych i w Malezji, Kraiburg TPE oferuje szerokie portfolio surowców przeznaczonych dla rynku motoryzacyjnego, medycznego, wyrobów przemysłowych i konsumenckich.